Báo Điện tử VTC News
  • TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ông Ban Ki Moon dự lễ tổng kết 1 năm Việt Nam tham gia công tác gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon

Tổng thư ký vui mừng nói chuyện cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Tổng thư ký vui mừng nói chuyện cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Ông Ban Ki Moon trong Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Ông Ban Ki Moon trong Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon trong hội nghị

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon trong hội nghị

Đến tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đến tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong hội nghị

Tổng thư ký Ban Ki Moon phát biểu trong hội nghị tổng kết

Tổng thư ký Ban Ki Moon phát biểu trong hội nghị tổng kết

Ông Ban Ki Moon chia sẻ những công tác Việt Nam đã làm được trong hoạt động gìn giữ hòa bình 1 năm qua

Ông Ban Ki Moon chia sẻ những công tác Việt Nam đã làm được trong hoạt động gìn giữ hòa bình 1 năm qua

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trong hội nghị

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trong hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức chào các đại biểu

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức chào các đại biểu

Thượng tướng cho biết, trong thời gian tới Việt Nam sẽ cử thêm các sĩ quan quân đội tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Thượng tướng cho biết, trong thời gian tới Việt Nam sẽ cử thêm các sĩ quan quân đội tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 1 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (Tùng Đinh/Thực hiện)

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 1 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (Tùng Đinh/Thực hiện)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất