Obama: 'Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận ở sách trời'

(VTC News) - "Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận ở sách trời", Obama dẫn bài thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt.

Vũ Nguyên
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU