Tổng cục thuế

Ô tô Việt 'gánh' thuế cao gấp nhiều lần Indonesia, Singapore, Malaysia

So với 9 nước ASEAN mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 ở Việt Nam là 45% cao hơn so với mức trung bình 4 nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô, Bộ Tài chính cho biết, việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tới đây dựa trên nguyên tắc phân chia các nhóm nhỏ hơn quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành và có sự tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực.
 Ảnh họa.

 Ảnh họa.

Đồng thời, sửa đổi trong Luật thuế tiêu thụ đặc biệt lần này cũng dựa trên việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô để khuyến khích phát triển dòng xe ô tô thân thiện môi trường, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường, tăng mức đầu tư để có khả năng cạnh tranh khi hội nhập.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe ưu tiên phát triển sẽ được giảm.


Đồng thời, áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ cao và đặc biệt cao đối với các dòng xe đến 9 chỗ có dung tích trên 3.000 cm3 tiêu hao nhiên liệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và thu nhập người dân, lượng khí thải ra môi trường lớn và các chủng loại xe đến 9 chỗ có giá trị tuyệt đối lớn.

Bộ Tài chính trong đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cho biết, 8/9 nước ASEAN áp dụng phương thức thu theo tỷ lệ % trên giá trị, riêng Philippines áp dụng thu thuế hỗn hợp, thu kết hợp mức thu tuyệt đối với thuế suất theo tỷ lệ %.

Theo Bộ Tài chính, để khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, nhìn chung các nước đều áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn đối với các loại xe có dung tích xi lanh nhỏ.
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối   với mặt hàng ô tô của Việt Nam cao hơn nhiều so với 4 nước Indonesia,   Malaysia, Singapore, Thái Lan 

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô của Việt Nam cao hơn nhiều so với 4 nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan 

Đặc biệt ở một số nước còn áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức thấp đối với dòng xe tiết kiệm năng lượng, xe sử dụng năng lượng sạch.

Cụ thể, mức thuế suất đối với dòng xe dưới 2.000 cm3 của nhiều nước dao động trong khoảng 15% đến 30%, ngoại trừ một số quốc gia như Malaysia (90%), Lào (65%),…

Mức thuế suất đối với dòng xe trên 3.000 cm3 đặc biệt cao ở hầu hết các nước, ví dụ như ở Indonesia (125%), Lào (90%), Malaysia (105%).

Tuy nhiên, cũng có quốc gia không phân biệt mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt giữa các chủng loại xe như Singapore (thống nhất áp dụng thuế suất 20%), Philippines …

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, so với 9 nước ASEAN, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 ở Việt Nam là 45% cao hơn so với mức trung bình 4 nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Trong đó, Thái Lan và Indonesia là 2 nước có nền công nghiệp ô tô tương đối phát triển và có xuất khẩu ô tô nhiều.
Nguồn: BizLIVE
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN