Nuốt phấn có hại thế nào đến sức khỏe?

Phấn ghi bảng được xem là không độc hại ở hàm lượng nhỏ, tuy nhiên, nó có thể gây ngộ độc nếu nuốt phải một lượng lớn.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng