Nước mắm nhiễm arsen hữu cơ: Chuyên gia khẳng định không độc

(VTC News) - Từ góc độ phân tích của các chuyên gia, nước mắm nhiễm asen có đáng ngại hay không?

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế