Nước Anh chao đảo hậu Brexit, quá nửa dân số vẫn reo hò mừng chiến thắng

(VTC News) - Cuộc trưng cầu dân ý về việc rời đi hay ở lại EU của nước Anh đã có kết quả, với 15,6 triệu người ủng hộ quyết định rời đi so với 14,5 triệu người chọn ở lại khối, Anh đã chính thức rời EU.

VTC14 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế