Nửa năm, Xi măng Việt Nam bất ngờ lãi gần 1.000 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 23/09/2018 07:27:00 +07:00

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đạt doanh thu hơn 13.411 tỷ đồng, lãi sau thuế 952 tỷ đồng trong 6 tháng, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét 2018.

Theo báo cáo, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vicem đạt hơn 13.764 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 13.086 tỷ đồng của 6 tháng đầu 2017.

ximang_vicem

 6 tháng đầu năm Vicem lãi gần 1000 tỷ đồng.

Trừ chiết khấu thương mại hơn 351 tỷ đồng và hơn 1,3 tỷ đồng hàng trả lại, doanh thu thuần của Vicem trong 6 tháng đầu năm vẫn còn hơn 13.411 tỷ đồng, tăng 6,1%. Trong đó, bán xi măng mang lại doanh thu chủ yếu 85,4%, còn lại đến từ bán clinker và một số hoạt động khác.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt gấp 3,3 lần với hơn 97 tỷ đồng, nhờ gia tăng khoản lãi chênh lệch tỷ giá 52,9 tỷ đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay 29,4 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian trên, các công ty liên doanh, liên kết trên mang lại cho Vicem 276 tỷ đồng, giảm 10,9%.

Các hoạt động khác như thanh lý tài sản, phạt vi phạm hợp đồng, thu nhập khác mang về cho Vicem gần 24 tỷ đồng, giảm 93% so với 274,9 tỷ đồng của cùng kỳ 2017.

Trong kỳ, các khoản chi cho quản lý doanh nghiệp, cho bán hàng và lãi vay lần lượt là 483 tỷ đồng, 536 tỷ đồng và 463 tỷ đồng.

Trừ các khoản chi phí, Vicem lãi trước thuế hơn 1.213 tỷ đồng, tăng 4,0%; lãi sau thuế hơn 952,8 tỷ đồng, riêng lãi ròng giảm nhẹ 3% , đạt hơn 859 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, tính đến 30/06, tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết của Vicem xấp xỉ 4.105 tỷ đồng, giá trị đầu tư góp vốn vào đơn vị khác hơn 384 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng giá trị cổ tức được chia từ các công ty liên kết này phần lớn đều ghi nhận giá trị âm. Trong đó, tại Công ty Xi măng Nghi Sơn âm 101 tỷ đồng, Công ty TNHH Siam City Cenment (Việt Nam) âm 120 tỷ đồng, Công ty Xi măng Chinfon âm 33 tỷ đồng, CTCP Xi măng Tây Đô âm 7,3 tỷ đồng, CTCP Bao bì Hà Tiên âm 1,2 tỷ đồng, CTCP Bao bì Xi măng Hoàng Thạch âm 1,1 tỷ đồng,

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tính đến 30/6 gần 2.741 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem hơn 769,8 tỷ đồng, Dự án đường bộ BOT Phú Hữu hơn 357,5 tỷ đồng, các dự án tại Bình Phước hơn 356,7 tỷ đồng, dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng hơn 123 tỷ đồng, dự án xây dựng Khu tổng hợp Vĩnh Tuy hơn 60 tỷ đồng…

Video: Xe bồn chở xi măng nổ lốp lao xuống hồ

Trong số này, dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng hiện được Vicem giao cho CTCP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng thực hiện triển khai. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018, tổng số tiền hoàn trả giá trị đầu tư mà CTCP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng nhận được là 137,3 tỷ đồng, phần giá trị đầu tư yêu cầu hoàn trả còn lại 151,7 tỷ đồng. 

Dự án xây dựng Khu tổng hợp Vĩnh Tuy có tổng mức đầu tư 6.500 tỷ đồng đang được rà soát đánh giá lại để trình Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền phương án chuyển đổi dự án hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtc.vn