• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Nữ sinh khám phá buổi tập lính chuyên nghiệp

Hình ảnh sĩ quan hướng dẫn một nhóm học sinh, sinh viên trong chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 9 ngày tại Trùng Khánh (Tây Nam -Trung Quốc). Học sinh trung học và sinh viên năm nhất phải tham gia huấn luyện quân sự để thúc đẩy tinh thần yêu nước và rèn luyện bản thân…

Hình ảnh sĩ quan hướng dẫn một nhóm học sinh, sinh viên trong chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 9 ngày tại Trùng Khánh (Tây Nam -Trung Quốc). Học sinh trung học và sinh viên năm nhất phải tham gia huấn luyện quân sự để thúc đẩy tinh thần yêu nước và rèn luyện bản thân…

Sinh viên năm thứ nhất và sĩ quan thi đấu vật tay trước sự cổ vũ của đám đông sinh viên. Hình ảnh được chụp tại một trường học tại Trùng Khánh.

Sinh viên năm thứ nhất và sĩ quan thi đấu vật tay trước sự cổ vũ của đám đông sinh viên. Hình ảnh được chụp tại một trường học tại Trùng Khánh.

Sĩ quan hướng dẫn học sinh, sinh viên trong khóa huấn luyện quân sự.

Sĩ quan hướng dẫn học sinh, sinh viên trong khóa huấn luyện quân sự.

Tập hợp theo đội hình, đội ngũ là  một trong những bài học mà học sinh, sinh viên phải trải qua trong khóa huấn luyện này.

Tập hợp theo đội hình, đội ngũ là một trong những bài học mà học sinh, sinh viên phải trải qua trong khóa huấn luyện này.

Phong thái nghiêm trang của sinh viên tại một cơ sở huấn luyện quân sự ở Trùng Khánh (Tây Nam – Trung Quốc)

Phong thái nghiêm trang của sinh viên tại một cơ sở huấn luyện quân sự ở Trùng Khánh (Tây Nam – Trung Quốc)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất