• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Nữ cần thủ giật được cá ngừ gần nửa tấn

Bà Donna Pascoe, 56 tuổi đã câu được con cá ngừ nặng 411.6kg

Bà Donna Pascoe, 56 tuổi đã câu được con cá ngừ nặng 411.6kg

Donna và các đồng nghiệp đã phải vật lộn 4 giờ trước khi kéo được con cá lên sàn tàu

Donna và các đồng nghiệp đã phải vật lộn 4 giờ trước khi kéo được con cá lên sàn tàu

Theo ước tính của Daily Mail, con cá này có thể làm được 1.769 hộp thịt cá ngừ

Theo ước tính của Daily Mail, con cá này có thể làm được 1.769 hộp thịt cá ngừ

Tuy nhiên, Donna không thể đem bán con cá vì nó không được câu trên thuyền đánh cá thương mại

Tuy nhiên, Donna không thể đem bán con cá vì nó không được câu trên thuyền đánh cá thương mại

Thay vào đó, Donna có thể đem về xử lý và nhồi bông để làm kỷ niệm

Thay vào đó, Donna có thể đem về xử lý và nhồi bông để làm kỷ niệm

Tuy nhiên, tất cả đều đang phải chờ phán quyết của hiệp hội câu cá quốc tế

Tuy nhiên, tất cả đều đang phải chờ phán quyết của hiệp hội câu cá quốc tế

Những đàn cá ngừ di chuyển dưới lòng biển

Những đàn cá ngừ di chuyển dưới lòng biển

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất