Nông dân miền Bắc vật vã đội nắng gặt lúa

Bất chấp cái nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc, nhiều nông dân vẫn phải xuống ruộng thu hoạch vụ hè.

 

VTC 1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO