Nông dân miền Bắc vật vã đội nắng gặt lúa

Bất chấp cái nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc, nhiều nông dân vẫn phải xuống ruộng thu hoạch vụ hè.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế