Nắng nóng hạ nhiệt trong tuần tới
Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng sẽ hạ nhiệt một cách rõ ràng hơn từ tuần tới.