• Zalo

Nới quy định TCTD được chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kinh tế Thứ Tư, 03/11/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Ủy ban Kinh tế đã đưa ra đề nghị cho phép nới rộng quy định tổ chức tín dụng được chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(VTC News) - Không nằm trong đề xuất của Chính phủ song Ủy ban Kinh tế đã đưa ra đề nghị này khi thẩm tra dự án luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, được trình Quốc hội tại phiên họp chiều 3/11.

 

Hạn chế chuyển nhượng CP, TP chuyển đổi chào bán riêng lẻ

 

Tại tờ trình dự án luật, Chính phủ cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển, có nhiều yếu tố mới phát sinh, Luật Chứng khoán hiện hành đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi.

 

 
Đó là chưa điều chỉnh vấn đề phát hành chứng khoán riêng lẻ, phát triển loại hình chứng khoán mới. Hay một số quy định như công bố thông tin, nghiệp vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, hành vi vi phạm và xử lý vi phạm chưa thực sự phù hợp với thực tế.

 

Trong tổng số 136 điều của luật hiện hành, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 20 điều và bãi bỏ 1 điều.

 

Các nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, chào mua công khai, về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công bố thông tin và xử lý vi phạm.

 

Về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ, quan điểm sửa luật là hạn chế chuyển nhượng cổ phần nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng phát hành cho số lượng hạn chế rồi chào bán tiếp ra công chúng. Do vậy, dự Luật đã sửa đổi quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ tối thiểu là một năm.

 

Dự Luật cũng đưa ra quy định các đợt chào bán cổ phần, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng để ngăn ngừa việc lợi dụng chào bán riêng lẻ cho những đối tượng nhất định dẫn đến pha loãng sở hữu của các cổ đông khác.

 

Với chào bán chứng khoán ra công chúng, dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng khi đăng ký các doanh nghiệp phải cam kết đưa chứng khoán chào bán niêm yết, đăng ký giao dịch tại thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu thông qua.

 

Nhiều quy định khác cũng được sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn như chỉ tiêu an toàn tài chính, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 

Đáng chú ý, để khơi thông nguồn vốn cho đầu tư bất động sản và phù hợp với thông lệ quốc tế, dự thảo luật đã được chỉnh sửa theo hướng không áp dụng quy định hạn chế tỷ lệ đầu tư 10% giá trị tài sản quỹ vào bất động sản đối với quỹ đầu tư bất động sản.

 

Xử nghiêm vi phạm

 

Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Luật Chứng khoán đã đưa ra các quy định về hành vi vi phạm cũng như mức độ xử lý các hành vi đó trong Luật, các quy định này là khá chi tiết. Tuy nhiên, “cùng với sự phát triển của thị trường, ngày càng xuất hiện nhiều dạng vi phạm mới, tinh vi hơn, phức tạp hơn mà Luật Chứng khoán không thường xuyên thay đổi để bổ sung các quy định cũng như rất khó lượng hóa hết các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt”.

 

Do vậy, để đảm bảo xử lý kịp thời các vi phạm, triệt để các vi phạm trên thị trường, Luật Chứng khoán cần bổ sung quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm mới và chế tài xử phạt đối với những hành vi chưa được quy định trong Luật Chứng khoán.

 

Trong báo cáo thẩm tra, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế tán thành với dự thảo Luật vì cho rằng, “thị trường phát triển không ngừng và theo đó phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật dưới hình thái mới mà Luật không thể cụ thể hóa hết các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt”.

 

Cũng theo Ủy ban này, thực tế hiện nay đã phát sinh không ít các hành vi vi phạm pháp luật chưa được quy định trong Luật hiện hành như các vi phạm về chào bán chứng khoán riêng lẻ; các vi phạm liên quan đến thực hiện, triển khai các sản phẩm chứng khoán mới, trong khi đó, các sản phẩm phát sinh liên tục mà Luật không thể cụ thể hóa hết được.

 

Bởi vậy, “việc bổ sung thêm một khoản tại Điều 120 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao cho Chính phủ quy định cụ thể các hành vi và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm mới trên thị trường chứng khoán là hợp lý”.

 

Đáng chú ý, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị không áp dụng điểm b khoản 1 điều 12 Luật Chứng khoán hiện hành quy định một trong các điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi tại năm liền trước năm đăng ký chào bán đối với các tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

 

Một trong những lý do là các tổ chức tín dụng đang thực hiện chương trình nâng cao năng lực tài chính, theo đó vốn pháp định của ngân hàng thương mại đến hết năm 2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới đây.

 

Hơn nữa, việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng đã phải tuân thủ điều kiện do Ngân hàng Nhà nước quy định và luôn chịu sự thanh tra, giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.

 

Sáng mai (4/11), Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và sẽ xem xét, thông qua dự án luật ngay cuối kỳ họp này.

 

Thạch Thảo


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin