• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Nơi an nghỉ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn từ vệ tinh

Địa điểm án táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối cùng được chọn là lưng chừng núi Vũng Chùa, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Địa điểm án táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối cùng được chọn là lưng chừng núi Vũng Chùa, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Trước đó có thông tin, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là trên Đảo Yến, cũng thuộc khu vực Vũng Chùa.

Trước đó có thông tin, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là trên Đảo Yến, cũng thuộc khu vực Vũng Chùa.

Hình ảnh nhìn theo hướng chính Tây.

Hình ảnh nhìn theo hướng chính Tây.

Hình ảnh nhìn từ hướng Đông Bắc.

Hình ảnh nhìn từ hướng Đông Bắc.

Hình ảnh nhìn từ hướng Đông Nam

Hình ảnh nhìn từ hướng Đông Nam

Hình ảnh nhìn từ hướng chính Nam

Hình ảnh nhìn từ hướng chính Nam

Hình ảnh nhìn từ hướng chính Tây.

Hình ảnh nhìn từ hướng chính Tây.

Hình ảnh nhìn từ phía Đèo Ngang (Hà Thành)

Hình ảnh nhìn từ phía Đèo Ngang (Hà Thành)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất