Nở rộ dịch vụ 'cắt đuôi' bồ nhí, cứu vãn hôn nhân trong hòa bình

(VTC News) - "Cắt đuôi" tình nhân là dịch vụ cứu vãn cuộc hôn nhân trong hòa bình, dịch vụ độc đáo này đang rất phát triển ở Nhật Bản.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế