• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Nỗ lực giải cứu voi con khỏi đầm lầy tử thần

Voi mẹ đang nỗ lực giải cứu voi con bị kẹt ở đầm lầy ven sông ở khu vực Sabah phía Bắc Borneo (Malaysia)

Voi mẹ đang nỗ lực giải cứu voi con bị kẹt ở đầm lầy ven sông ở khu vực Sabah phía Bắc Borneo (Malaysia)

Voi mẹ dùng vòi của mình cố đẩy voi con lên bờ

Voi mẹ dùng vòi của mình cố đẩy voi con lên bờ

Dù rất khó khăn nhưng voi mẹ vẫn tìm mọi cách cứu voi con

Dù rất khó khăn nhưng voi mẹ vẫn tìm mọi cách cứu voi con

Nó tiếp tục dùng vòi kéo voi con ra khỏi vũng lầy

Nó tiếp tục dùng vòi kéo voi con ra khỏi vũng lầy

Voi con kiệt sức sau khi cố ngoi lên bờ cùng voi mẹ

Voi con kiệt sức sau khi cố ngoi lên bờ cùng voi mẹ

Những chú voi cứu hộ đã đến

Những chú voi cứu hộ đã đến

Voi mẹ đi sau để bảo vệ voi con

Voi mẹ đi sau để bảo vệ voi con

Voi con đoàn tụ bên gia đình mình và tiếp tục hành trình

Voi con đoàn tụ bên gia đình mình và tiếp tục hành trình

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất