• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những 'ứng dụng mật' chỉ nhân viên Apple được dùng

AppleConnect: Là một ứng dụng bảo mật cho phép nhân viên của Apple có thể truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ khác của hãng. Điểm đặc biệt là ứng dụng này có chế độ mở khóa bảo mật tương tự như trên Android.

AppleConnect: Là một ứng dụng bảo mật cho phép nhân viên của Apple có thể truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ khác của hãng. Điểm đặc biệt là ứng dụng này có chế độ mở khóa bảo mật tương tự như trên Android.

Daily Download: Là ứng dụng hiển thị những thông tin nội bộ của Apple.

Daily Download: Là ứng dụng hiển thị những thông tin nội bộ của Apple.

GKTank: Một game khá hấp dẫn dành cho các thiết bị iOS.

GKTank: Một game khá hấp dẫn dành cho các thiết bị iOS.

Inferno: Là ứng dụng giúp kiểm soát các thiết lập về phần cứng và phần mềm trong iPhone. Một trong những tính năng đáng chú ý của ứng dụng này là cho phép tự động tắt máy nếu có dấu hiệu quá tải nhiệt.

Inferno: Là ứng dụng giúp kiểm soát các thiết lập về phần cứng và phần mềm trong iPhone. Một trong những tính năng đáng chú ý của ứng dụng này là cho phép tự động tắt máy nếu có dấu hiệu quá tải nhiệt.

Mobile Genius: Ứng dụng cho phép nhân viên của Apple Store kiểm tra thông tin thiết bị do người dùng gửi tới.

Mobile Genius: Ứng dụng cho phép nhân viên của Apple Store kiểm tra thông tin thiết bị do người dùng gửi tới.

MobileRadar: Ứng dụng có hình thú ăn kiến này cho phép nhân viên Apple ghi lại lỗi phát sinh của iOS.

MobileRadar: Ứng dụng có hình thú ăn kiến này cho phép nhân viên Apple ghi lại lỗi phát sinh của iOS.

Operator: Ứng dụng dùng để kiểm tra các thành phần như loa, nút home, cảm biến ... của các thiết bị iOS.

Operator: Ứng dụng dùng để kiểm tra các thành phần như loa, nút home, cảm biến ... của các thiết bị iOS.

Receipts: Ứng dụng cho phép nhân viên Apple chụp lại các hóa đơn mà mình phải bỏ ra như ăn trưa, cafe ... cùng khách hàng. Những chi phí có phát sinh tới công việc này đều được Apple hoàn trả.

Receipts: Ứng dụng cho phép nhân viên Apple chụp lại các hóa đơn mà mình phải bỏ ra như ăn trưa, cafe ... cùng khách hàng. Những chi phí có phát sinh tới công việc này đều được Apple hoàn trả.

RedZone Mobile: Ứng dụng cho phép kiểm tra doanh số bán hàng tại các địa điểm bán lẻ của Apple.

RedZone Mobile: Ứng dụng cho phép kiểm tra doanh số bán hàng tại các địa điểm bán lẻ của Apple.

Switchboard: Kho ứng dụng App Store dành riêng cho nhân viên Apple, tại đây các phần mềm luôn là phiên bản mới nhất.

Switchboard: Kho ứng dụng App Store dành riêng cho nhân viên Apple, tại đây các phần mềm luôn là phiên bản mới nhất.

TouchFighter 2: Thêm một game dành cho thiết bị iOS.

TouchFighter 2: Thêm một game dành cho thiết bị iOS.

UniBox: Ứng dụng cho phép Apple gửi thông báo nội bộ tới nhân viên.

UniBox: Ứng dụng cho phép Apple gửi thông báo nội bộ tới nhân viên.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất