• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Những trạm chờ xe bus độc đáo của Liên Xô

Nhà chờ lượn sóng ở Echmiadzin, Armenia

Nhà chờ lượn sóng ở Echmiadzin, Armenia

Một thiết kế mô phỏng con sóng khác ở Gagra, Abkhazia

Một thiết kế mô phỏng con sóng khác ở Gagra, Abkhazia

Nhiều nơi lại theo phong cách đơn giản

Nhiều nơi lại theo phong cách đơn giản

Lục lăng khuyết ở Kootsi, Estonia

Lục lăng khuyết ở Kootsi, Estonia

Đơn giản nhất là 2 mái che dựa vào nhau ở Charyn, Kazakhstan

Đơn giản nhất là 2 mái che dựa vào nhau ở Charyn, Kazakhstan

Những mái vòm ở Skymkent, Kazakhstan

Những mái vòm ở Skymkent, Kazakhstan

Nhà chờ xe bus ở Slabodka, Belarus

Nhà chờ xe bus ở Slabodka, Belarus

Cánh chim che mưa ở Karakol, Kyrgyzstan

Cánh chim che mưa ở Karakol, Kyrgyzstan

Một nhà chờ ở Kaunas, Lithuania

Một nhà chờ ở Kaunas, Lithuania

Đợi xe bus cùng những bông hoa hướng dương ở Machuhi, Ukraine

Đợi xe bus cùng những bông hoa hướng dương ở Machuhi, Ukraine

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất