• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Những tính xấu của con người khi ở khách sạn

45% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các vật dụng vệ sinh như: xà phòng, kem đánh răng, sữa rửa mặt...từ khách sạn. Trong khi đó, 32% nhân viên khách sạn báo cáo mất các đồ vật trên.

45% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các vật dụng vệ sinh như: xà phòng, kem đánh răng, sữa rửa mặt...từ khách sạn. Trong khi đó, 32% nhân viên khách sạn báo cáo mất các đồ vật trên.

23% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy những gói trà hay cà phê từ khách sạn. Trong khi đó, 14% nhân viên khách sạn báo cáo mất các đồ vật trên.

23% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy những gói trà hay cà phê từ khách sạn. Trong khi đó, 14% nhân viên khách sạn báo cáo mất các đồ vật trên.

21% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các đồ dùng văn phòng như bút chì, viết, thước... 11% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

21% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các đồ dùng văn phòng như bút chì, viết, thước... 11% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

12% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy khăn giấy của khách sạn.  7% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

12% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy khăn giấy của khách sạn. 7% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

7% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy khăn tắm của khách sạn nhưng có đến 25% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

7% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy khăn tắm của khách sạn nhưng có đến 25% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy gạt tàn thuốc của khách sạn.Có 4% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy gạt tàn thuốc của khách sạn.Có 4% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các đồ uống nhỏ gọn như chai nước suối, lon nước ngọt.. Trong khi đó, 7% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy các đồ uống nhỏ gọn như chai nước suối, lon nước ngọt.. Trong khi đó, 7% nhân viên báo mất các đồ vật trên.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy áo tắm của khách sạn.

3% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy áo tắm của khách sạn.

2% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy móc quần áo từ khách sạn.

2% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy móc quần áo từ khách sạn.

1% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy bóng đèn.

1% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy bóng đèn.

1% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy pin trong remote điều hoà và tivi của khách sạn.

1% lữ khách trên thế giới thừa nhận lấy pin trong remote điều hoà và tivi của khách sạn.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất