• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những thương hiệu quyền lực nhất thế giới

Kellogg Kellogg tụt 4 hạng so với vị trí số 5 trong danh sách này của năm ngoái.

Kellogg Kellogg tụt 4 hạng so với vị trí số 5 trong danh sách này của năm ngoái.

Nhờ chiến dịch Small Business Saturday và sự hợp tác với những người nổi tiếng như Jay Z, American Express tăng 2 bậc so với năm ngoái.  Nhập mô tả cho ảnh

Nhờ chiến dịch Small Business Saturday và sự hợp tác với những người nổi tiếng như Jay Z, American Express tăng 2 bậc so với năm ngoái. Nhập mô tả cho ảnh

So với năm 2013, Pepsi tăng 1 bậc.

So với năm 2013, Pepsi tăng 1 bậc.

Disney tăng 3 bậc so với năm ngoái và 19 bậc so với năm 2009.

Disney tăng 3 bậc so với năm ngoái và 19 bậc so với năm 2009.

Harley-Davidson luôn là một thương hiệu xe motor mạnh dù rớt 2 bậc so với năm ngoái.

Harley-Davidson luôn là một thương hiệu xe motor mạnh dù rớt 2 bậc so với năm ngoái.

So với xếp hạng năm 2009, Johnson & Johnson bị rớt 2 bậc.

So với xếp hạng năm 2009, Johnson & Johnson bị rớt 2 bậc.

Bayer đang tiếp tục tăng hạng. Hãng hóa chất này được xếp hạng 15 vào năm 2009 và hạng 4 năm 2013.

Bayer đang tiếp tục tăng hạng. Hãng hóa chất này được xếp hạng 15 vào năm 2009 và hạng 4 năm 2013.

Hershey đứng vị trí thứ 2 trong danh sách này hai năm liền.

Hershey đứng vị trí thứ 2 trong danh sách này hai năm liền.

Coca-Cola tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong danh sách thương hiệu quyền lực kể từ khi CoreBrand bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát này năm 2008.

Coca-Cola tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong danh sách thương hiệu quyền lực kể từ khi CoreBrand bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát này năm 2008.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất