• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Những thành phố bạo lực đẫm máu nhất thế giới

Barranquilla, Colombia với tỉ lệ 29.41 vụ án mạng trên 100.000 dân

Barranquilla, Colombia với tỉ lệ 29.41 vụ án mạng trên 100.000 dân

Brasilia, Brazil, 29.73 trên 100.000 dân

Brasilia, Brazil, 29.73 trên 100.000 dân

Belo Horizonte, Brazil, 29.74 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belo Horizonte, Brazil, 29.74 vụ án mạng trên 100.000 dân

Monterrey, Mexico, 30.85 vụ án mạng trên 100.000 dân

Monterrey, Mexico, 30.85 vụ án mạng trên 100.000 dân

Durban, Nam Phi, 30.94 vụ án mạng trên 100.000 dân

Durban, Nam Phi, 30.94 vụ án mạng trên 100.000 dân

Macapá, Brazil, 32.06 vụ án mạng trên 100.000 dân

Macapá, Brazil, 32.06 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Salvador, El Salvador, 32.48 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Salvador, El Salvador, 32.48 vụ án mạng trên 100.000 dân

Oakland, Mỹ, 33.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Oakland, Mỹ, 33.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Curitiba, Brazil, 34.08 vụ án mạng trên 100.000 dân

Curitiba, Brazil, 34.08 vụ án mạng trên 100.000 dân

Baltimore, Mỹ, 35.03 vụ án mạng trên 100.000 dân

Baltimore, Mỹ, 35.03 vụ án mạng trên 100.000 dân

St. Louis, Mỹ, 35.39 vụ án mạng trên 100.000 dân

St. Louis, Mỹ, 35.39 vụ án mạng trên 100.000 dân

Maracaibo, Venezuela, 35.44 vụ án mạng trên 100.000 dân

Maracaibo, Venezuela, 35.44 vụ án mạng trên 100.000 dân

Nelson Mandela Bay, Nam Phi, 36.02 vụ án mạng trên 100.000 dân

Nelson Mandela Bay, Nam Phi, 36.02 vụ án mạng trên 100.000 dân

Pereira, Colombia, 36.13 vụ án mạng trên 100.000 dân

Pereira, Colombia, 36.13 vụ án mạng trên 100.000 dân

Victoria, Mexico, 37.78 vụ án mạng trên 100.000 dân

Victoria, Mexico, 37.78 vụ án mạng trên 100.000 dân

Port-au-Prince, Haiti, 40.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Port-au-Prince, Haiti, 40.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Goiânia, Brazil, 42.01 vụ án mạng trên 100.000 dân

Goiânia, Brazil, 42.01 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Juan, Puerto Rico, 43.25 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Juan, Puerto Rico, 43.25 vụ án mạng trên 100.000 dân

Chihuahua, Mexico, 43.49 vụ án mạng trên 100.000 dân

Chihuahua, Mexico, 43.49 vụ án mạng trên 100.000 dân

Valencia, Venezuela, 43.87 vụ án mạng trên 100.000 dân

Valencia, Venezuela, 43.87 vụ án mạng trên 100.000 dân

Recife, Brazil, 44.54 vụ án mạng trên 100.000 dân

Recife, Brazil, 44.54 vụ án mạng trên 100.000 dân

Santa Marta, Colombia, 45.26 vụ án mạng trên 100.000 dân

Santa Marta, Colombia, 45.26 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cuiabá, Brazil, 45.28 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cuiabá, Brazil, 45.28 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cape Town, Nam Phi, 46.04 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cape Town, Nam Phi, 46.04 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belém, Brazil, 48.23 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belém, Brazil, 48.23 vụ án mạng trên 100.000 dân

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất