• Zalo

Những thành phố bạo lực đẫm máu nhất thế giới

Thế giới Chủ Nhật, 01/12/2013 02:58:00 +07:00

(VTC News) - Đó là những nơi tập hợp các tệ nạn nguy hiểm nhất của xã hội với tỉ lệ tội phạm, giết người cao vượt trội so với những nơi khác trên thế giới.

Barranquilla, Colombia với tỉ lệ 29.41 vụ án mạng trên 100.000 dân

Barranquilla, Colombia với tỉ lệ 29.41 vụ án mạng trên 100.000 dân

Brasilia, Brazil, 29.73 trên 100.000 dân

Brasilia, Brazil, 29.73 trên 100.000 dân

Belo Horizonte, Brazil, 29.74 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belo Horizonte, Brazil, 29.74 vụ án mạng trên 100.000 dân

Monterrey, Mexico, 30.85 vụ án mạng trên 100.000 dân

Monterrey, Mexico, 30.85 vụ án mạng trên 100.000 dân

Durban, Nam Phi, 30.94 vụ án mạng trên 100.000 dân

Durban, Nam Phi, 30.94 vụ án mạng trên 100.000 dân

Macapá, Brazil, 32.06 vụ án mạng trên 100.000 dân

Macapá, Brazil, 32.06 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Salvador, El Salvador, 32.48 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Salvador, El Salvador, 32.48 vụ án mạng trên 100.000 dân

Oakland, Mỹ, 33.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Oakland, Mỹ, 33.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Curitiba, Brazil, 34.08 vụ án mạng trên 100.000 dân

Curitiba, Brazil, 34.08 vụ án mạng trên 100.000 dân

Baltimore, Mỹ, 35.03 vụ án mạng trên 100.000 dân

Baltimore, Mỹ, 35.03 vụ án mạng trên 100.000 dân

St. Louis, Mỹ, 35.39 vụ án mạng trên 100.000 dân

St. Louis, Mỹ, 35.39 vụ án mạng trên 100.000 dân

Maracaibo, Venezuela, 35.44 vụ án mạng trên 100.000 dân

Maracaibo, Venezuela, 35.44 vụ án mạng trên 100.000 dân

Nelson Mandela Bay, Nam Phi, 36.02 vụ án mạng trên 100.000 dân

Nelson Mandela Bay, Nam Phi, 36.02 vụ án mạng trên 100.000 dân

Pereira, Colombia, 36.13 vụ án mạng trên 100.000 dân

Pereira, Colombia, 36.13 vụ án mạng trên 100.000 dân

Victoria, Mexico, 37.78 vụ án mạng trên 100.000 dân

Victoria, Mexico, 37.78 vụ án mạng trên 100.000 dân

Port-au-Prince, Haiti, 40.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Port-au-Prince, Haiti, 40.1 vụ án mạng trên 100.000 dân

Goiânia, Brazil, 42.01 vụ án mạng trên 100.000 dân

Goiânia, Brazil, 42.01 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Juan, Puerto Rico, 43.25 vụ án mạng trên 100.000 dân

San Juan, Puerto Rico, 43.25 vụ án mạng trên 100.000 dân

Chihuahua, Mexico, 43.49 vụ án mạng trên 100.000 dân

Chihuahua, Mexico, 43.49 vụ án mạng trên 100.000 dân

Valencia, Venezuela, 43.87 vụ án mạng trên 100.000 dân

Valencia, Venezuela, 43.87 vụ án mạng trên 100.000 dân

Recife, Brazil, 44.54 vụ án mạng trên 100.000 dân

Recife, Brazil, 44.54 vụ án mạng trên 100.000 dân

Santa Marta, Colombia, 45.26 vụ án mạng trên 100.000 dân

Santa Marta, Colombia, 45.26 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cuiabá, Brazil, 45.28 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cuiabá, Brazil, 45.28 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cape Town, Nam Phi, 46.04 vụ án mạng trên 100.000 dân

Cape Town, Nam Phi, 46.04 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belém, Brazil, 48.23 vụ án mạng trên 100.000 dân

Belém, Brazil, 48.23 vụ án mạng trên 100.000 dân

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều