• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những sự thật thú vị về sao Thủy

Sao Thủy là hành tinh gần nhất với mặt trời trong thái dương hệ nên rất khó để nhìn thấy được hành tinh này, ngoại trừ lúc chạng vạng.

Sao Thủy là hành tinh gần nhất với mặt trời trong thái dương hệ nên rất khó để nhìn thấy được hành tinh này, ngoại trừ lúc chạng vạng.

Một năm trên sao Thủy chỉ kéo dài 88 ngày.

Một năm trên sao Thủy chỉ kéo dài 88 ngày.

 Sao Thủy là hành tinh đậm đặc thứ hai trong hệ Mặt trời.

Sao Thủy là hành tinh đậm đặc thứ hai trong hệ Mặt trời.

Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt trời.

Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt trời.

Sao Thủy có nhiều nếp gấp trên bề mặt.

Sao Thủy có nhiều nếp gấp trên bề mặt.

Sao Thủy co lõi nóng chảy.

Sao Thủy co lõi nóng chảy.

 Sao Thủy chỉ là hành tinh nóng đứng thứ hai sau sao Kim.

Sao Thủy chỉ là hành tinh nóng đứng thứ hai sau sao Kim.

Chỉ có 2 tàu thăm dò từng đến sao Thủy.

Chỉ có 2 tàu thăm dò từng đến sao Thủy.

Sao Thủy cũng có khí quyển.

Sao Thủy cũng có khí quyển.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất