• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những sự thật ngỡ ngàng về 74,5 triệu chiếc iPhone

Apple đã thiết lập kỷ lục về doanh số với 74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong ba tháng cuối năm 2014 và mang về cho Apple mức lợi nhuận cao hơn bất kỳ công ty nào trong lịch sử.

Apple đã thiết lập kỷ lục về doanh số với 74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong ba tháng cuối năm 2014 và mang về cho Apple mức lợi nhuận cao hơn bất kỳ công ty nào trong lịch sử.

74,5 triệu chiếc iPhone đủ để cung cấp cho mỗi người một chiếc iPhone ở Pháp, Anh hoặc Italy và đủ để cung cấp hai cái cho một người ở Canada.

74,5 triệu chiếc iPhone đủ để cung cấp cho mỗi người một chiếc iPhone ở Pháp, Anh hoặc Italy và đủ để cung cấp hai cái cho một người ở Canada.

74,5 triệu chiếc iPhone  nhiều hơn tổng số điện thoại BlackBerry đã bán được trong ba năm qua và gấp 39 lần số điện thoại BlackBerry bán được trong cùng quý IV năm 2014.

74,5 triệu chiếc iPhone nhiều hơn tổng số điện thoại BlackBerry đã bán được trong ba năm qua và gấp 39 lần số điện thoại BlackBerry bán được trong cùng quý IV năm 2014.

74,5 triệu chiếc iPhone chỉ ít hơn 5 triệu chiếc so với tổng số điện thoại thông minh Lumia mà Microsoft và Nokia đã bán ra từ trước đến nay.

74,5 triệu chiếc iPhone chỉ ít hơn 5 triệu chiếc so với tổng số điện thoại thông minh Lumia mà Microsoft và Nokia đã bán ra từ trước đến nay.

74,5 triệu chiếc iPhone đủ để kéo dài 317 dặm cao tính từ mặt đất nếu chúng được xếp chồng lên nhau và có thể vượt cả Trạm vũ trụ quốc tế.

74,5 triệu chiếc iPhone đủ để kéo dài 317 dặm cao tính từ mặt đất nếu chúng được xếp chồng lên nhau và có thể vượt cả Trạm vũ trụ quốc tế.

74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong 3 tháng tức có 34.000 chiếc iPhone được bán ra mỗi giờ/ngày/tuần, tương đương với 9 cái/giây.

74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong 3 tháng tức có 34.000 chiếc iPhone được bán ra mỗi giờ/ngày/tuần, tương đương với 9 cái/giây.

74,5 triệu chiếc iPhone nhiều hơn tổng số TV và máy tính bảng được bán ra trong cùng quý IV/2014.

74,5 triệu chiếc iPhone nhiều hơn tổng số TV và máy tính bảng được bán ra trong cùng quý IV/2014.

74,5 triệu chiếc iPhone mang về cho Apple 51,2 tỷ USD và nhiều hơn khoảng doanh số của 54 công ty khác tại Mỹ trong năm 2014 cộng lại, lớn hơn doanh thu hàng năm của Disney, FedEx, DirecTV và McDonald và bằng tổng sản phẩm nội địa của Costa Rica, Ghana, Slovenia, Ethiopia và Tunisia.

74,5 triệu chiếc iPhone mang về cho Apple 51,2 tỷ USD và nhiều hơn khoảng doanh số của 54 công ty khác tại Mỹ trong năm 2014 cộng lại, lớn hơn doanh thu hàng năm của Disney, FedEx, DirecTV và McDonald và bằng tổng sản phẩm nội địa của Costa Rica, Ghana, Slovenia, Ethiopia và Tunisia.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất