Những sự thật khó tin nổi về sao Thiên vương

Kinh tếThứ Năm, 15/10/2015 09:58:00 +07:00

Sao Thiên vương chứa đựng nhiều sự thật "khó tin nổi" như có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó, mùa hè ở đây kéo dài tới 42 năm.

Sao Thiên vương (Thiên vương tinh) ban đầu có tên gọi là Ngôi sao của George, nhằm tôn vinh vua George III của Anh Quốc.

Sao Thiên vương (Thiên vương tinh) ban đầu có tên gọi là Ngôi sao của George, nhằm tôn vinh vua George III của Anh Quốc.

Mùa hè ở sao Thiên vương kéo dài 42 năm.

Mùa hè ở sao Thiên vương kéo dài 42 năm.

Sao Thiên vương là hành tinh có bầu khí quyển lạnh nhất hệ Mặt trời với nhiệt độ tối thiểu -224°C.

Sao Thiên vương là hành tinh có bầu khí quyển lạnh nhất hệ Mặt trời với nhiệt độ tối thiểu -224°C.

Kích thước của sao Thiên vương có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó.

Kích thước của sao Thiên vương có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó.

Sao Mộc có 67 mặt trăng, sao Thổ có 62 mặt trăng, sao Thiên vương có 27 mặt trăng, sao Hải vương có 14 mặt trăng, sao Hỏa có 2 mặt trăng còn Trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất một Mặt trăng.

Sao Mộc có 67 mặt trăng, sao Thổ có 62 mặt trăng, sao Thiên vương có 27 mặt trăng, sao Hải vương có 14 mặt trăng, sao Hỏa có 2 mặt trăng còn Trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất một Mặt trăng.

Ở sao Thiên vương chỉ có hai mùa: mùa hè và mùa đông.

Ở sao Thiên vương chỉ có hai mùa: mùa hè và mùa đông.

27 mặt trăng của sao Thiên vương được đặt tên theo các nhân vật trong các tác phẩm của Shakespeare và Alexander Pope.

27 mặt trăng của sao Thiên vương được đặt tên theo các nhân vật trong các tác phẩm của Shakespeare và Alexander Pope.

Vận tốc gió trên sao Thiên vương có thể đạt đến 900 km/h.

Vận tốc gió trên sao Thiên vương có thể đạt đến 900 km/h.

Lực hấp dẫn trên bề mặt của sao Kim, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương tương tự như của Trái đất

Lực hấp dẫn trên bề mặt của sao Kim, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương tương tự như của Trái đất

Sao Hải vương đầu tiên được phát hiện bằng những phương pháp toán học trước khi nó được quan sát trực tiếp qua kính viễn vọng, dựa theo quỹ đạo của sao Thiên vương.

Sao Hải vương đầu tiên được phát hiện bằng những phương pháp toán học trước khi nó được quan sát trực tiếp qua kính viễn vọng, dựa theo quỹ đạo của sao Thiên vương.

Không giống như các hành tinh khác, sao Thiên Vương quay trong khi nằm ngang trên quỹ đạo quanh Mặt trời.

Không giống như các hành tinh khác, sao Thiên Vương quay trong khi nằm ngang trên quỹ đạo quanh Mặt trời.

Một trong số những vệ tinh tự nhiên quay quanh sao Thiên vương có tên là Cupid.

Một trong số những vệ tinh tự nhiên quay quanh sao Thiên vương có tên là Cupid.

Bình luận
vtc.vn