Những quan chức bị phát hiện dùng bằng tiến sỹ không được công nhận

(VTC News) - Không chỉ Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, rất nhiều vị tiến sĩ khác trên cả nước cũng đang dùng bằng cấp không được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế