Những 'ông lớn Nhà nước giấu thông tin, phớt lờ 'lệnh' Chính phủ

Tính đến 31/7/2016, trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin, song chưa có doanh nghiệp nào thực hiện công bố đầy đủ các nội dung theo quy định Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo việc thực hiện Nghị định 81 của Chính phủ về quy định phải công khai thông tin về tình hình doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, tính đến ngày 31/7/2016, mới có 110/432 doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin, trong đó công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (thời hạn không muộn hơn 31/3 theo quy định của Nghị định 81) mới có 67/432 doanh nghiệp thực hiện. 

Công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo  cáo (thời hạn công bố không muộn hơn ngày 20/6), mới có 35/432 doanh nghiệp hực hiện.

Nhung 'ong lon Nha nuoc giau thong tin, phot lo 'lenh' Chinh phu hinh anh 1

 

Công bố báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong năm 2015 (thời hạn công bố không muộn hơn ngày 31/3 năm 2016), mới có 57/432 doanh nghiệp thực hiện.  

Công bố báo cáo tài chính 2015 (thời hạn không muộn hơn ngày 31/5), mới có 44/432 doanh nghiệp thực hiện. Và công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2015 (thời hạn công bố không quá 31/3, mới có 75/432 doanh nghiệp thực hiện.

Đáng chú ý, tính đến 31/7/2016, trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin, song chưa có doanh nghiệp nào thực hiện công bố đầy đủ các nội dung theo quy định Nghị định 81.

Chỉ duy nhất có doanh nghiệp Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) thực hiện công bố 6/7 báo cáo đến thời hạn công bố.  

Còn lại, các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam là những đơn vị chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 9 tháng kể từ khi Nghị định 81 có hiệu lực, kết quả công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước đang cho thấy nhiều doanh nghiệp không công bố theo quy định.

Việc này ảnh hưởng đến việc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng công bố thông tin là về tình hình tài chính, cơ cấu và sắp xếp lại DNNN, do đó việc chậm trễ công bố thông tin ảnh hưởng đến kế hoạch tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

Về quy định xử phạt, Nghị định 81 nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định

Trong trường hợp người đại diện vốn nhà nước, chủ tịch tập đoàn, tổng công ty không kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với người quản lý doanh nghiệp.

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU