Những nghề được dự đoán cực 'hot' trong năm 2016

Tờ Business Insider đã liệt kê những nghề nghiệp được dự đoán sẽ “hot” nhất tại Mỹ năm 2016 dựa trên số liệu cung – cầu, mức lương, độ tăng trưởng...
Một trong những nghề nghiệp được dự đoán sẽ hot trong năm 2016 là kỹ sư cơ khí: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 18.113. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 28.646. Thu nhập trung bình theo giờ: 39,93 USD. 

Một trong những nghề nghiệp được dự đoán sẽ hot trong năm 2016 là kỹ sư cơ khí: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 18.113. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 28.646. Thu nhập trung bình theo giờ: 39,93 USD. 

  Quản trị mạng và hệ thống máy tính: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 51.068. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 36.640. Thu nhập trung bình theo giờ: 36,44 USD.   

Quản trị mạng và hệ thống máy tính: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 51.068. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 36.640. Thu nhập trung bình theo giờ: 36,44 USD.  

Kế toán hoặc kiểm toán: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển của nghề

Kế toán hoặc kiểm toán: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển của nghề "hot" này là: 27.900. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 133.042. Thu nhập trung bình theo giờ: 31,7 USD. 

Nhà phân tích an ninh thông tin: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển trong công việc này là: 27.512. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 15.180.Thu nhập trung bình theo giờ: 42,74 USD. 

Nhà phân tích an ninh thông tin: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển trong công việc này là: 27.512. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 15.180.Thu nhập trung bình theo giờ: 42,74 USD. 

Y tá: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 199.082. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 171.097. Thu nhập trung bình theo giờ: 32,04 USD. 

Y tá: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 199.082. Độ tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 171.097. Thu nhập trung bình theo giờ: 32,04 USD. 

Quản lý bán hàng: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 52.808. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 35.399. Thu nhập trung bình theo giờ: 53,2 USD. 

Quản lý bán hàng: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 52.808. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 35.399. Thu nhập trung bình theo giờ: 53,2 USD. 

Dược sĩ: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 31.536. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 14.591. Thu nhập trung bình theo giờ: 58,15 USD. 

Dược sĩ: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 31.536. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 14.591. Thu nhập trung bình theo giờ: 58,15 USD. 

Quản lý nhân sự: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 17.315. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 14.218. Thu nhập trung bình theo giờ: 49,41 USD. 

Quản lý nhân sự: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 17.315. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 14.218. Thu nhập trung bình theo giờ: 49,41 USD. 

Quản lý tiếp thị: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 83.183. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 23.692. Thu nhập trung bình theo giờ: 61,12 USD. 

Quản lý tiếp thị: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 83.183. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 23.692. Thu nhập trung bình theo giờ: 61,12 USD. 

Phát triển website: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 45.790. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 22.282. Thu nhập trung bình theo giờ: 30,52 USD. 

Phát triển website: Độ chênh lệch giữa số lượng đăng tuyển hàng tháng và số lượng nhân sự được tuyển: 45.790. Tăng trưởng (từ 2010 – 2015): 22.282. Thu nhập trung bình theo giờ: 30,52 USD. 


Nguồn: kiến thức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN