• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những mỹ nữ tài năng có mức lương ngất ngưởng

Marissa Mayer, Yahoo, tiền lương 42,1 triệu USD: Tiền lương của bà Marissa đã tăng 69% trong năm ngoái. Cổ phiếu của hãng này tăng hơn 177% từ khi bà làm việc ở đây

Marissa Mayer, Yahoo, tiền lương 42,1 triệu USD: Tiền lương của bà Marissa đã tăng 69% trong năm ngoái. Cổ phiếu của hãng này tăng hơn 177% từ khi bà làm việc ở đây

Carol Meyrowitz, công ty TJX, tiền lương 23,3 triệu USD: Tiền lương của bà tăng 13% trong năm ngoái, lợi nhuận của công ty này đạt 2,22 tỷ USD khi năm tài chính kết thúc 1/2015

Carol Meyrowitz, công ty TJX, tiền lương 23,3 triệu USD: Tiền lương của bà tăng 13% trong năm ngoái, lợi nhuận của công ty này đạt 2,22 tỷ USD khi năm tài chính kết thúc 1/2015

Margaret Whitma, CEO của hãng HP, tiền lương 19,6 triệu USD tăng 11%. Bà từng là CEO của eBay nhưng sau khi thất bại vào vị trí thống đốc California đã chuyển sang HP

Margaret Whitma, CEO của hãng HP, tiền lương 19,6 triệu USD tăng 11%. Bà từng là CEO của eBay nhưng sau khi thất bại vào vị trí thống đốc California đã chuyển sang HP

Indra Nooyi, PepsiCo, tiền lương của bà 19,1 triệu USD, tăng 45% so với năm ngoái. Bà đã chủ trương mở rộng thêm mặt hàng nước uống thể thao, bột yến mạch, đồ ăn nhẹ

Indra Nooyi, PepsiCo, tiền lương của bà 19,1 triệu USD, tăng 45% so với năm ngoái. Bà đã chủ trương mở rộng thêm mặt hàng nước uống thể thao, bột yến mạch, đồ ăn nhẹ

Phebe Novakovic, CEO General Dynamics, tiền lương 19 triệu USD tăng 1%. Từ khi bà lên làm CEO, giá trị cổ phiếu công ty này tăng gấp đôi

Phebe Novakovic, CEO General Dynamics, tiền lương 19 triệu USD tăng 1%. Từ khi bà lên làm CEO, giá trị cổ phiếu công ty này tăng gấp đôi

 Virginia Rometty, CEO của IBM, tiền lương 17,9 triệu USD tăng 28%. Bà làm việc cho IBM từ khi 25 tuổi và hiện đang phát triển đám mây, công nghệ an ninh

Virginia Rometty, CEO của IBM, tiền lương 17,9 triệu USD tăng 28%. Bà làm việc cho IBM từ khi 25 tuổi và hiện đang phát triển đám mây, công nghệ an ninh

Marillyn Hewson, CEO của Lockheed Martin, tiền lương 17,9 triệu USD. Bà đã gắn bó với công ty này 32 năm

Marillyn Hewson, CEO của Lockheed Martin, tiền lương 17,9 triệu USD. Bà đã gắn bó với công ty này 32 năm

Patricia Woertz, CEO của Archer Daniels Midland, tiền lương 16,3 triệu USD, tăng 138% so với năm ngoái

Patricia Woertz, CEO của Archer Daniels Midland, tiền lương 16,3 triệu USD, tăng 138% so với năm ngoái

Irene Rosenfeld, CEO của Mondelez International, tiền lương 15,9 triệu USD tăng 14%

Irene Rosenfeld, CEO của Mondelez International, tiền lương 15,9 triệu USD tăng 14%

Ellen Kullman, CEO của DuPont, tiền lương 13,1 triệu USD

Ellen Kullman, CEO của DuPont, tiền lương 13,1 triệu USD

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất