Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Những kỹ năng nào được gọi là kỹ năng sống?

Không có một danh sách cuối cùng nào về các kỹ năng sống. Bản liệt kê dưới đây bao gồm các kỹ năng tâm lý xã hội và cá nhân thường được coi là quan trọng. Việc lựa chọn và nhấn mạnh vào những kỹ năng khác nhau sẽ thay đổi theo chủ đề và những điều kiện của từng địa phương (ví dụ: Kỹ năng ra quyết định có chức năng đặc biệt trong phòng chống HIV/AIDS trong khi quản lý sự xung đột lại có thể nổi bật hơn trong một chương trình giáo dục hòa bình). 

Mặc dù danh sách này cho thấy các loại kỹ năng đều rất khác biệt nhau, nhưng trong thực tế, nhiều kỹ năng vẫn được sử dụng đồng thời. Ví dụ, kỹ năng ra quyết định thường liên quan đến tư duy phê phán ("lựa chọn của tôi là gì?") và kỹ năng làm rõ giá trị ("cái gì là quan trọng với tôi?"). Cuối cùng, sự tương tác giữa các kỹnăng là những gì giúp nâng cao hành vi ứng xử, đặc biệt là nơi mà phương pháp này được hỗ trợ bởi các chiến lược khác như phương tiện truyền thông, chính sách và dịch vụ y tế.
Các kỹ năng giao tiếp ứng xử
- Giao tiếp bằng miệng/ phi ngôn từ
- Lắng nghe tích cực
- Bày tỏ cảm xúc; đưa ra phản hồi (không đổ lỗi) và nhận được phản hồi
Những kỹ năng đàm phán/ từ chối
- Đàm phán và quản lý xung đột
- Những kỹ năng quyết đoán
- Các kỹ năng từ chối
Sự cảm thông
Khả năng lắng nghe và hiểu được nhu cầu và hoàn cảnh của người khác và biểu lộ sự hiểu biết đó.
Hợp tác và làm việc theo nhóm
- Thể hiện sự tôn trọng cho những đóng góp của người khác và những phong cách khác nhau.
- Đánh giá khả năng của mình và tích cực đóng góp xây dựng nhóm.
Kỹ năng vận động
- Những kĩ năng gây ảnh hưởng & thuyết phục
- Các kĩ năng tạo dựng mối quan hệ và tạo động lực.
Những kỹ năng ra quyết định và tư duy phê phán
Những kỹ năng ra quyết định/ giải quyết vấn đề
- Các kỹ năng thu thập thông tin.
- Đánh giá kết quả tương lai của các hành động hiện tại cho bản thân và người khác.
- Xác định các phương pháp khác nhau cho từng vấn đề.
- Các kỹ năng phân tích về sự ảnh hưởng của các giá trị và thái độ của bản thân hay người khác để tạo động lực làm việc.
Các kỹ năng tư duy phê phán
- Phân tích sự ảnh hưởng của đồng nghiệp và phương tiện truyền thông.
- Phân tích thái độ, giá trị, các quy tắc xã hội, lòng tin và các nhân tố ảnh hưởng.
- Xác định các thông tin liên quan và các nguồn tin.
Những kỹ năng ứng phó và tự quản lý
Những kỹ năng để nâng cao định hướng nội lực
- Các kỹ năng xây dựng sự quý trọng/ tự tin.
- Các kỹ năng tự nhận biết, bao gồm nhận thức về quyền, sự ảnh hưởng, giá trị, thái độ, điểm mạnh và điểm yếu.
- Kỹ năng đặt mục tiêu.
- Kỹ năng tự đánh giá.
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
- Kiểm soát giận dữ
- Đối phó với đau buồn và lo lắng
- Những kỹ năng đương đầu để đối phó với sự mất mát, chấn thương, lạm dụng.
Kỹ năng quản lý căng thẳng
- Quản lý thời gian
- Suy nghĩ tích cực
- Các kỹ thuật thư giãn

Theo Bethongminh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN