Những kỷ lục gia may mắn nhất thế giới

(VTC News) - Nhờ may mắn sở hữu khả năng đặc biệt hoặc bộ phận khác thường trên cơ thể, nhiều kỷ lục gia dễ dàng được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113