Những kẻ hở trong quy trình đầu thầu thuốc vào bệnh viện

(VTC News) - Nhìn vào quy trình đấu thầu thuốc hiện nay có thể thấy có quá nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp, thậm chí là bệnh viện và cơ quan quản lý có thể trục lợi trên những viên thuốc mà các bệnh nhân sử dụng.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế