• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Những hình ảnh nóng từ giàn khoan Hải Dương 981

Tàu Trung Quốc ngang nhiên bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam.

Tàu Trung Quốc ngang nhiên bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam.

Lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ chấp pháp, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải DƯơng 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ chấp pháp, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải DƯơng 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Hình ảnh các tàu Trung Quốc bao vây tàu Việt Nam.

Hình ảnh các tàu Trung Quốc bao vây tàu Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc tập trung số đông xung quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Tàu Trung Quốc tập trung số đông xung quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu chấp pháp Việt Nam.

Ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu chấp pháp Việt Nam.

Cận cảnh tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc.

Cận cảnh tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc.

Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc thường xuyên áp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc thường xuyên áp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu chấp pháp Việt Nam thường xuyên bị các tàu Trung Quốc gây hấn, vây ép.

Tàu chấp pháp Việt Nam thường xuyên bị các tàu Trung Quốc gây hấn, vây ép.

(Ảnh: Dương Quang Tùng gửi từ Hoàng Sa)

(Ảnh: Dương Quang Tùng gửi từ Hoàng Sa)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất