• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Những hình ảnh hiếm hoi thời sinh viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư: Rất nhiều câu chuyện sẽ chẳng ai biết nếu tướng Giáp không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học ở tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh là đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1930

Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư: Rất nhiều câu chuyện sẽ chẳng ai biết nếu tướng Giáp không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học ở tỉnh Quảng Bình. Trong ảnh là đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1930

Đơn đăng ký xin vào Luật khoa Đại học của đồng chí Võ Nguyên Giáp

Đơn đăng ký xin vào Luật khoa Đại học của đồng chí Võ Nguyên Giáp

Chứng chỉ thi đỗ Luật khoa cử nhân

Chứng chỉ thi đỗ Luật khoa cử nhân

Đơn xin truy nộp học phí vì chưa đủ tiền nộp đúng hạn từ đầu năm

Đơn xin truy nộp học phí vì chưa đủ tiền nộp đúng hạn từ đầu năm

Đồng chí Võ Nguyên Giáp khi là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương (1934)

Đồng chí Võ Nguyên Giáp khi là sinh viên Luật khoa Đại học Đông Dương (1934)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ trước cửa tòa báo Le Travail 20.4.1937

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ trước cửa tòa báo Le Travail 20.4.1937

Bảng điểm các năm từ năm 1934-1938

Bảng điểm các năm từ năm 1934-1938

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất