• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Những hình ảnh đẹp của lực lượng đổ bộ dù Liên Xô và Nga ngày nay

Lính dù Liên Xô đổ bộ từ máy bay

Lính dù Liên Xô đổ bộ từ máy bay

Các binh sỹ dù Liên Xô chuẩn bị lên máy bay năm 1944

Các binh sỹ dù Liên Xô chuẩn bị lên máy bay năm 1944

Tập luyện khả năng thăng bằng với vòng xoay

Tập luyện khả năng thăng bằng với vòng xoay

Bài tập của lính dù Liên Xô

Bài tập của lính dù Liên Xô

Chuẩn bị lên máy bay làm nhiệm vụ đổ bộ

Chuẩn bị lên máy bay làm nhiệm vụ đổ bộ

Tướng Vasily Margelov của lực lượng lính dù Liên Xô bắt tay các binh sỹ

Tướng Vasily Margelov của lực lượng lính dù Liên Xô bắt tay các binh sỹ

Lực lượng đổ bộ dù của Nga có khả năng thả các xe thiết giáp xuống mục tiêu

Lực lượng đổ bộ dù của Nga có khả năng thả các xe thiết giáp xuống mục tiêu

Lính dù Nga luyện tập

Lính dù Nga luyện tập

Các binh sỹ trước giờ lên máy bay

Các binh sỹ trước giờ lên máy bay

Các binh sỹ thuộc đơn vị dù Pskov

Các binh sỹ thuộc đơn vị dù Pskov

Các binh sỹ thể hiện võ nghệ của mình

Các binh sỹ thể hiện võ nghệ của mình

Một cuộc tập trận đổ bộ bằng dù ở vùng Ryazan, miền Trung nước Nga

Một cuộc tập trận đổ bộ bằng dù ở vùng Ryazan, miền Trung nước Nga

Xe thiết giáp được thả dù xuống địa hình định trước

Xe thiết giáp được thả dù xuống địa hình định trước

Các binh sỹ tập trung sau khi nhảy dù

Các binh sỹ tập trung sau khi nhảy dù

Pháo tự hành diệt tăng 2S25 Sprut-SD của lực lượng đổ bộ dù Nga

Pháo tự hành diệt tăng 2S25 Sprut-SD của lực lượng đổ bộ dù Nga

Các binh sỹ dù Nga trong một quá trình luyện tập

Các binh sỹ dù Nga trong một quá trình luyện tập

Lính đổ bộ dù Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Lính đổ bộ dù Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất