Những hệ lụy không ngờ từ việc mua giấy khám sức khỏe giả trên mạng

Việc làm giấy sức khỏe giả đã và đang tiếp tay cho những đối tượng xấu làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức, để lại nhiều hệ lụy không tưởng mà chính những người mua cũng không hề nghĩ đến.

 

ANTV

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng