• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những đồng xu triệu đô trên thế giới

Đồng Flowing Hair 1794, Giá: 10 triệu USD

Đồng Flowing Hair 1794, Giá: 10 triệu USD

Đồng Double Eagle 1933, Giá: 7,59 triệu USD

Đồng Double Eagle 1933, Giá: 7,59 triệu USD

Đồng Edward III, Giá: 6,8 triệu USD

Đồng Edward III, Giá: 6,8 triệu USD

Bộ sưu tập Đôla bạc 1804, Giá: 4,14 triệu USD

Bộ sưu tập Đôla bạc 1804, Giá: 4,14 triệu USD

Queen Elizabeth II, Giá: 4 triệu USD

Queen Elizabeth II, Giá: 4 triệu USD

Đôla bạc loại I năm 1804, Giá: 3,73 triệu USD

Đôla bạc loại I năm 1804, Giá: 3,73 triệu USD

Xu kẽm Liberty Head 1913, Giá: 3,7 triệu USD

Xu kẽm Liberty Head 1913, Giá: 3,7 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,99 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,99 triệu USD

Saint-Gaudens Double Eagle, Giá: 2,99 triệu USD

Saint-Gaudens Double Eagle, Giá: 2,99 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,415 triệu USD

Brasher Doubloon, Giá: 2,415 triệu USD

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất