• TRANG CHỦ
 • Ôtô - Xe máy

Những dòng môtô giá 'chát' nhất thị trường

1. Ducati 1199 Superleggera Giá bán 54.000 (tương đương 88.020 USD), giá ước tính tại Việt Nam hơn 4,6 tỷ đồng

1. Ducati 1199 Superleggera Giá bán 54.000 (tương đương 88.020 USD), giá ước tính tại Việt Nam hơn 4,6 tỷ đồng

2. Harley-Davidson CVO Limited Giá bán 29.995 Bảng Anh (tương đương 48.891 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2,6 tỷ đồng

2. Harley-Davidson CVO Limited Giá bán 29.995 Bảng Anh (tương đương 48.891 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2,6 tỷ đồng

3. Harley Tri-Glide Ultra Giá bán 27.895 Bảng Anh (tương đương 45.468 USD), giá ước tính tại Việt Nam khoảng 2,4 tỷ đồng

3. Harley Tri-Glide Ultra Giá bán 27.895 Bảng Anh (tương đương 45.468 USD), giá ước tính tại Việt Nam khoảng 2,4 tỷ đồng

4. Ducati Panigale R Giá bán 26.550 Bảng Anh (tương đương 43.276 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2,3 tỷ đồng

4. Ducati Panigale R Giá bán 26.550 Bảng Anh (tương đương 43.276 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2,3 tỷ đồng

5. Harley-Davidson CVO Road King Giá bán 24.995 Bảng Anh (tương đương 40.741 USD), giá ước tính tại Việt Nam xấp xỉ 2,2 tỷ đồng

5. Harley-Davidson CVO Road King Giá bán 24.995 Bảng Anh (tương đương 40.741 USD), giá ước tính tại Việt Nam xấp xỉ 2,2 tỷ đồng

6. Honda Goldwing Giá bán 24.499 Bảng Anh (tương đương 39.933 USD), giá ước tính tại Việt Nam hơn 2,1 tỷ đồng

6. Honda Goldwing Giá bán 24.499 Bảng Anh (tương đương 39.933 USD), giá ước tính tại Việt Nam hơn 2,1 tỷ đồng

7. Harley-Davidson CVO Softail Deluxe Giá bán 23.195 Bảng Anh (tương đương 37.807 USD), giá ước tính tại Việt Nam 2,1 tỷ đồng

7. Harley-Davidson CVO Softail Deluxe Giá bán 23.195 Bảng Anh (tương đương 37.807 USD), giá ước tính tại Việt Nam 2,1 tỷ đồng

8. Harley-Davidson CVO Breakout Giá bán 21.995 Bảng Anh (tương đương 35.851 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2 tỷ đồng

8. Harley-Davidson CVO Breakout Giá bán 21.995 Bảng Anh (tương đương 35.851 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2 tỷ đồng

9. Yamaha V-Max Giá bán 21.499 Bảng Anh (tương đương 35.043 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2 tỷ đồng

9. Yamaha V-Max Giá bán 21.499 Bảng Anh (tương đương 35.043 USD), giá ước tính tại Việt Nam gần 2 tỷ đồng

10. Harley-Davidson Ultra Limited Giá bán 21.395 Bảng Anh (tương đương 34.873 USD,giá ước tính tại Việt Nam hơn 1,8 tỷ đồng

10. Harley-Davidson Ultra Limited Giá bán 21.395 Bảng Anh (tương đương 34.873 USD,giá ước tính tại Việt Nam hơn 1,8 tỷ đồng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất