Những đại biểu Quốc hội từng bị bãi nhiệm

Những đại biểu Quốc hội từng bị bãi nhiệm

(VTC News)– Trước bà Hoàng Yến đã có hai ông Mạc Kim Tôn, Lê Minh Hoàng bị Quốc hội bãi nhiệm vì nhiều lý do khác nhau.
Xem tiếp

Những đại biểu Quốc hội từng bị bãi nhiệm