Những công việc lương cao mà không căng thẳng

(VTC News) - Những công việc như thực phẩm, luật hay toán học... được đánh giá là có khả năng đem lại mức thu nhập cao cho người lao động mà  không stress.

767 nghề được cung cấp bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã được so sánh để xác định các công việc có sự kết hợp hoàn hảo của lương cao và ít căng thẳng. Khả năng chịu đựng căng thẳng cho mỗi công việc được Cục Thống kê Lao động Mỹ và Mạng lưới thông tin nghề nghiệp đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100, đo lường mức độ thường xuyên người lao động phải chấp nhận những lời chỉ trích hay áp lực và stress trong công việc. Kết quả những nghề nghiệp được đánh giá trong top 10:

Nhà khoa học nghiên cứu nguyên vật liệu

Mức độ stress: 53,0
Lương trung bình hàng năm: 94.350 USD

Những gì họ làm: Nghiên cứu các chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử, cách thức mà các chất phản ứng với nhau; sử dụng kiến thức để tạo ra và cải tiến sản phẩm.

Yêu cầu: Ít nhất là bằng cử nhân; trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ là cần thiết cho nhiều công việc nghiên cứu.

Nhà khoa học thực phẩm

Mức độ stress: 55,8
Lương trung bình hàng năm: 66.870 USD

Những gì họ làm: Đảm bảo rằng các cơ sở nông nghiệp có năng suất cao và sản phẩm an toàn.

Yêu cầu: Có ít nhất một bằng cử nhân đại học hoặc cao đẳng; nhiều người có bằng tiến sĩ.

Nhà toán học

Mức độ stress: 57,3
Lương trung bình hàng năm: 104.350 USD

Những gì họ làm: Nghiên cứu toán học cơ bản hoặc ứng dụng các kỹ thuật toán học trong khoa học, quản lý, và các lĩnh vực khác. Giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau sử dụng các phương pháp toán học.

Yêu cầu: Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ dành cho những người muốn làm việc trong Chính phủ, và bằng tiến sĩ có thể được yêu cầu trong các công ty tư nhân.

Nhà địa lý học

Mức độ stress: 58,0
Lương trung bình hàng năm: 75.610 USD

Những gì họ làm: Nghiên cứu tính chất; những khía cạnh vật lý của các khu vực trên bề mặt Trái Đất và tác động không gian của các hoạt động của con người.

Yêu cầu: Bằng thạc sĩ đối với hầu hết các vị trí; một số công việc về nhập cảnh trong Chính phủ Liên bang chỉ cần bằng cử nhân.

Nhà chính trị học

Mức độ stress: 60,8
Lương trung bình hàng năm: 104.000 USD

Những gì họ làm: Nghiên cứu nguồn gốc, sự phát triển và hoạt động của hệ thống chính trị.

Yêu cầu giáo dục: Cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ về khoa học chính trị, hành chính công, hoặc một lĩnh vực liên quan.

Nhà vật lý học

Mức độ stress: 61,3
Lương trung bình hàng năm: 117.300 USD

Những gì họ làm: Tiến hành nghiên cứu các hiện tượng vật lý, phát triển các lý thuyết trên cơ sở quan sát và thí nghiệm, đưa ra những phương pháp để áp dụng định luật vật lý và lý thuyết.

Yêu cầu giáo dục: Bằng tiến sĩ

Nhà thiên văn học

Mức độ stress: 62,0
Lương trung bình hàng năm: 107.140 USD

Những gì họ làm: Quan sát, nghiên cứu và phân tích các hiện tượng thiên văn để nâng cao kiến thức cơ bản hoặc áp dụng các thông tin đó cho các vấn đề thực tế.

Yêu cầu: Bằng tiến sĩ

Nhà địa chất học

Mức độ stress: 62,5
Lương trung bình hàng năm: 105.390 USD

Những gì họ: Nghiên cứu thành phần, cấu trúc, và các khía cạnh vật lý khác của Trái Đất.

Yêu cầu: Ít nhất bằng cử nhân

Giáo viên dạy luật

Mức độ stress: 62,8
Lương trung bình hàng năm: 126.270 USD

Những gì họ làm: Dạy luật

Yêu cầu: Cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành luật.

Nhà kinh tế

Mức độ stress: 63,3
Lương trung bình hàng năm: 105,290 USD

Những gì họ làm: Nghiên cứu sản xuất và phân phối các nguồn tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ.

Yêu cầu: Bằng cử nhân

Phương Ly (Theo BusinessInsider)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN