• TRANG CHỦ
 • Kinh tế

Những công việc dễ khiến bạn 'bỏ chạy' nếu không chịu được áp lực cao

Cảnh sát, người điều vận xe chữa cháy và xe cứu thương Chỉ số áp lực: 98,5/100 Mức lương trung bình năm: 39.410 USD

Cảnh sát, người điều vận xe chữa cháy và xe cứu thương Chỉ số áp lực: 98,5/100 Mức lương trung bình năm: 39.410 USD

Bác sĩ, y tá gây mê  Chỉ số áp lực: 98,2/100 Mức lương trung bình năm: 158.900 USD

Bác sĩ, y tá gây mê Chỉ số áp lực: 98,2/100 Mức lương trung bình năm: 158.900 USD

Điện thoại viên Chỉ số áp lực: 98,2/100 Mức lương trung bình năm: 39.350 USD

Điện thoại viên Chỉ số áp lực: 98,2/100 Mức lương trung bình năm: 39.350 USD

Vũ công Chỉ số áp lực: 97/100 Mức lương trung bình năm: Không xác định

Vũ công Chỉ số áp lực: 97/100 Mức lương trung bình năm: Không xác định

Bác sĩ khoa sản và phụ khoa Chỉ số áp lực: 96,5/100 Mức lương trung bình năm: 214.750 USD

Bác sĩ khoa sản và phụ khoa Chỉ số áp lực: 96,5/100 Mức lương trung bình năm: 214.750 USD

Bác sĩ phẫu thuật Chỉ số áp lực: 96,2/100 Mức lương trung bình năm: 240.440 USD

Bác sĩ phẫu thuật Chỉ số áp lực: 96,2/100 Mức lương trung bình năm: 240.440 USD

Phi công, phi công phụ và kỹ sư máy bay hàng không Chỉ số áp lực: 95,2/100 Mức lương trung bình năm: 131.760 USD

Phi công, phi công phụ và kỹ sư máy bay hàng không Chỉ số áp lực: 95,2/100 Mức lương trung bình năm: 131.760 USD

Nhân viên chăm sóc sức khỏe xã hội Chỉ số áp lực: 95,0/100 Mức lương trung bình năm: 53.590 USD

Nhân viên chăm sóc sức khỏe xã hội Chỉ số áp lực: 95,0/100 Mức lương trung bình năm: 53.590 USD

Người lấy và nghiên cứu mẫu máu Chỉ số áp lực: 95,0/100 Mức lương trung bình năm: 31.890 USD

Người lấy và nghiên cứu mẫu máu Chỉ số áp lực: 95,0/100 Mức lương trung bình năm: 31.890 USD

Chuyên gia phân tích tin tức phát sóng Chỉ số áp lực: 94,7/100 Mức lương trung bình năm: 84.380 USD

Chuyên gia phân tích tin tức phát sóng Chỉ số áp lực: 94,7/100 Mức lương trung bình năm: 84.380 USD

Nhân viên trung tâm/ chương trình quản lý giáo dục, chăm sóc trẻ em mẫu giáo  Chỉ số áp lực: 94,2/100 Mức lương trung bình năm: 52.190 USD

Nhân viên trung tâm/ chương trình quản lý giáo dục, chăm sóc trẻ em mẫu giáo Chỉ số áp lực: 94,2/100 Mức lương trung bình năm: 52.190 USD

Nhân viên tư vấn sức khỏe tâm thần Chỉ số áp lực: 94,2/100 Mức lương trung bình năm: 43.990 USD

Nhân viên tư vấn sức khỏe tâm thần Chỉ số áp lực: 94,2/100 Mức lương trung bình năm: 43.990 USD

Giám sát viên tuyến đầu lực lượng cảnh sát và thám tử điều tra Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 84.260 USD

Giám sát viên tuyến đầu lực lượng cảnh sát và thám tử điều tra Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 84.260 USD

Nhà vận hành và đấu thầu các loại máy rang, nướng, sấy thực phẩm và thuốc lá Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 29.410 USD

Nhà vận hành và đấu thầu các loại máy rang, nướng, sấy thực phẩm và thuốc lá Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 29.410 USD

Bác sĩ khám nội chung Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 190.530 USD

Bác sĩ khám nội chung Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 190.530 USD

Nhân viên quản chế và chuyên gia điều trị cải huấn Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 53.360 USD

Nhân viên quản chế và chuyên gia điều trị cải huấn Chỉ số áp lực: 94,0/100 Mức lương trung bình năm: 53.360 USD

Giám đốc điều hành Chỉ số áp lực: 93,8/100 Mức lương trung bình năm: 180.700 USD

Giám đốc điều hành Chỉ số áp lực: 93,8/100 Mức lương trung bình năm: 180.700 USD

Diễn viên hóa trang Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 50.270 USD

Diễn viên hóa trang Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 50.270 USD

Y tá (đã được cấp phép hành nghề) Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 43.420 USD

Y tá (đã được cấp phép hành nghề) Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 43.420 USD

Bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm mặt Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 219.600 USD

Bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm mặt Chỉ số áp lực: 93,5/100 Mức lương trung bình năm: 219.600 USD

Nhân viên xã hội trẻ em, gia đình và trường học Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 46.180 USD

Nhân viên xã hội trẻ em, gia đình và trường học Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 46.180 USD

Thư ký thư tín Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 36.240 USD

Thư ký thư tín Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 36.240 USD

Quản lý dịch vụ tang lễ Chỉ số áp lực: 93,3 Mức lương trung bình năm: 81.080 USD

Quản lý dịch vụ tang lễ Chỉ số áp lực: 93,3 Mức lương trung bình năm: 81.080 USD

Y tá, nữ hộ sinh Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 97.700 USD

Y tá, nữ hộ sinh Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 97.700 USD

Phụ tá bệnh nhân tâm thần Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 28.430 USD

Phụ tá bệnh nhân tâm thần Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 28.430 USD

Chuyên viên trị liệu hô hấp Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 58.490 USD

Chuyên viên trị liệu hô hấp Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 58.490 USD

Trọng tài và quan chức thể thao Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 33.400 USD (Huyền Trân)

Trọng tài và quan chức thể thao Chỉ số áp lực: 93,3/100 Mức lương trung bình năm: 33.400 USD (Huyền Trân)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất