Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018 ai cũng cần biết

(VTC News) - Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 6,92%, tăng lương cơ sở, giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… là những chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 7/2018.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO