Những chiến công hiển hách trong cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro

(VTC News) - Nhìn lại tiểu sử và những chiến công hiển hách trong suốt cuộc đời vị lãnh tụ vĩ đại của Cuba Fidel Castro.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế