Những chiến công hiển hách trong cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro

(VTC News) - Nhìn lại tiểu sử và những chiến công hiển hách trong suốt cuộc đời vị lãnh tụ vĩ đại của Cuba Fidel Castro.

 

Nguồn: VTV

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO