• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Những CEO có lương gấp 300 lần nhân viên

1.Michael T.Duke (Công ty Walmart): Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 1034 lần

1.Michael T.Duke (Công ty Walmart): Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 1034 lần

2.CEO Gregg W.Steinhafel(công ty McKesson):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 597 lần

2.CEO Gregg W.Steinhafel(công ty McKesson):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 597 lần

3.CEO Rober A.Iger (Công ty WaltDisnet):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 557 lần

3.CEO Rober A.Iger (Công ty WaltDisnet):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 557 lần

4.CEO David M.Cote (Công ty Honeywell):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 440 lần

4.CEO David M.Cote (Công ty Honeywell):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 440 lần

5.CEO Rupert Mudoch (Công ty NewsCorp):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 409 lần

5.CEO Rupert Mudoch (Công ty NewsCorp):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 409 lần

6.CEO Irene B.Rosenfeld (Công ty KraftFoods):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 388 lần

6.CEO Irene B.Rosenfeld (Công ty KraftFoods):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 388 lần

7.CEO Randall L.Stephenson (công ty AT&T):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 382 lần

7.CEO Randall L.Stephenson (công ty AT&T):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 382 lần

8.CEO Brian L.Roberts (Công ty Comcast):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 370 lần

8.CEO Brian L.Roberts (Công ty Comcast):Tỷ lệ lương và thưởng so với một nhân viên gấp 370 lần

9.CEO Jame Dimon (JP Morgan Chase):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 355 lần

9.CEO Jame Dimon (JP Morgan Chase):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 355 lần

10.Terry Jlundgren (công ty Macy):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 345 lần

10.Terry Jlundgren (công ty Macy):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 345 lần

11.CEO Larry J.Merlo (công ty CVS Caremark):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 36 lần

11.CEO Larry J.Merlo (công ty CVS Caremark):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 36 lần

12.CEO John H. Hammergren (công ty McKesson)  Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 313 lần

12.CEO John H. Hammergren (công ty McKesson) Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 313 lần

13.CEO Alan R.Mulally (hãng Ford):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 304 lần

13.CEO Alan R.Mulally (hãng Ford):Tỷ lê lương và thưởng so với một nhân viên gấp 304 lần

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất