• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Những bức ảnh 'không giống ai' của du khách Trung Quốc

Du khách mạo hiểm bất chấp biển cảnh báo leo ra ngoài hàng rào để chụp ảnh.

Du khách mạo hiểm bất chấp biển cảnh báo leo ra ngoài hàng rào để chụp ảnh.

Có người còn đưa cả trẻ em ra đứng ở mỏm núi chênh vênh để có một tấm ảnh đẹp.

Có người còn đưa cả trẻ em ra đứng ở mỏm núi chênh vênh để có một tấm ảnh đẹp.

Leo lên một mỏm núi cao hơn để chụp ảnh.

Leo lên một mỏm núi cao hơn để chụp ảnh.

Một du khách vắt chân qua lan can để cố chụp một bức ảnh phong cảnh đẹp.

Một du khách vắt chân qua lan can để cố chụp một bức ảnh phong cảnh đẹp.

Một du khách khác nhảy qua hàng rào để không phải xếp hàng.

Một du khách khác nhảy qua hàng rào để không phải xếp hàng.

Kiểu chụp ảnh 'không giống ai' của một gia đình.

Kiểu chụp ảnh 'không giống ai' của một gia đình.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất