• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Những bóng hồng chắc tay súng, bước đều tăm tắp trong lễ diễu binh

Khối nữ chiến sĩ quân y tiến qua lễ đài trong quảng trường Ba Đình. Đây là lực lượng luôn bám sát bộ đội, vừa chiến đấu vừa cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội.

Khối nữ chiến sĩ quân y tiến qua lễ đài trong quảng trường Ba Đình. Đây là lực lượng luôn bám sát bộ đội, vừa chiến đấu vừa cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội.

Những chiến sĩ nữ bộ đội thông tin diễu binh qua quảng trường Ba Đình lịch sử.

Những chiến sĩ nữ bộ đội thông tin diễu binh qua quảng trường Ba Đình lịch sử.

Vẻ đẹp của các nữ chiến sĩ trong khối nữ tự vệ.

Vẻ đẹp của các nữ chiến sĩ trong khối nữ tự vệ.

Lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Công An.

Lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Công An.

Đây là những nữ chiến sỹ từ 20-23 tuổi, xinh đẹp, giỏi võ, sử dụng thành thạo nhiều loại súng.

Đây là những nữ chiến sỹ từ 20-23 tuổi, xinh đẹp, giỏi võ, sử dụng thành thạo nhiều loại súng.

Những nữ chiến sĩ CSGT xinh đẹp.

Những nữ chiến sĩ CSGT xinh đẹp.

Khối nữ du kích miền Nam.

Khối nữ du kích miền Nam.

Khối nữ dân quân miền Bắc.

Khối nữ dân quân miền Bắc.

Khối nữ công nhân tham gia diễu binh. (Ảnh: Việt Linh)

Khối nữ công nhân tham gia diễu binh. (Ảnh: Việt Linh)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất