Nhờ ông Donald Trump, châu Âu sẽ có quân đội riêng?

(VTC News) - Chỉ 1 ngày sau khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean Claude Juncker đã nhắc đến ý tưởng về quân đội chung châu Âu trong một hội nghị tại Berlin.

Không ít lãnh đạo châu Âu bắt đầu nhìn sự việc này là cơ hội để châu Âu làm sống lại ý tưởng thành lập quân đội riêng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế