NHNN ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Kinh tếThứ Sáu, 18/03/2011 09:10:00 +07:00

(VTC News) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh.

(VTC News) – Ngày 18/3/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có công văn số 2200/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Theo văn bản này, Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải kiểm tra, giám sát và yêu cầu các TCTD trên địa bàn tăng cường huy động vốn, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất để tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011.


 
Đồng thời, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải theo dõi, đôn đốc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về quan hệ tín dụng đối với khách hàng vay của các TCTD trên địa bàn, phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN bao gồm: TCTD quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp không cho vay, TCTD phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay.


Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị số 01/CT-NHNN nếu phát sinh vướng mắc, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo và đề xuất kịp thời về NHNN Việt Nam.

Chỉ đạo này của NHNN là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/2/2011.

Thu Hiền
Bình luận
vtc.vn