Báo Điện tử VTC News

Nhìn lại những thành tựu của GS Phan Huy Lê

(VTC News) - GS Phan Huy Lê được nhìn nhận là người dẫn dắt nền Sử học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, cùng nhìn lại những cống hiến ông dành cho nền Sử học Việt Nam.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO