Nhiều vướng mắc việc triển khai thu phí tự động trong năm 2019

Thời sựThứ Năm, 31/01/2019 11:49:00 +07:00

Mặc dù Chính phủ đã có lộ trình thực hiện thu phí tự động vào cuối năm 2019 ở tất cả các trạm BOT, nhưng đến nay việc này vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Theo thông báo mới nhất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tất cả các trạm thu phí BOT dự kiến sẽ thu phí tự động vào cuối năm 2019 theo lộ trình của Chính phủ. Dự kiến việc lựa chọn được nhà đầu tư được thực hiện trong tháng 2 và triển khai toàn bộ thu phí tự động, chỉ duy trì 2 làn ngoài cùng để thu phí hỗn hợp.

Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thu phí tự động vẫn đang gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, các khâu vướng mắc bao gồm: Phương án tài chính trong hồ sơ mời thầu cho việc triển khai thu phí tự động giai đoạn 2 chưa đảm bảo khả năng hoàn vốn, dẫn đến việc chậm tiến độ.

Ngoài ra, năng lực tài chính của nhà cung cấp dịch vụ thu phí chưa đáp ứng nhu cầu, vì thế Bộ GTVT không thể nhanh chóng chọn nhà cung cấp dịch vụ thay thế do yêu cầu đặc thù về công nghệ, không có sự phối hợp và nhất quán giữa các nhà đầu tư BOT triển khai thu phí tự động.

01

Năm 2019 dự kiến sẽ thu phí tự động ở tất cả các trạm BOT trên cả nước. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay có 26 trạm BOT với 91 làn thu phí tự động và đang vận hành thử 7 trạm với 18 làn thu phí tự động.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư BOT lại ngại minh bạch, hoặc lo ngại không kiểm soát được nhà cung cấp dịch vụ thu phí. Vì vậy, Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư bàn giao trạm thu phí cho Nhà cung cấp dịch vụ trước cuối tháng 3/2019 để triển khai.

Tính đến cuối tháng 12/2018, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mới có gần 700.000 phương tiện dán thẻ E-tag (thu phí tự động không dừng). Tổng cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, khi dự án thu phí tự động tại các trạm BOT được triển khai đồng bộ, các phương tiện không dán thẻ E-tag sẽ khó qua trạm.

Tân Nguyên
Bình luận
vtc.vn