Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Nhiều trường công bố điểm trúng tuyển NV3

Hai ngày sau thời điểm kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển NV3, nhiều trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển của nguyện vọng này vào trường.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã họp xét điểm trúng tuyển NV3. Mức điểm trúng tuyển NV3 bằng mức điểm sàn nhận hồ sơ ở các ngành (bằng mức điểm trúng tuyển NV1)

Trường ĐH Nông lâm công bố điểm NV3 bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Điểm trúng tuyển nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Riêng đối với các ngành liên kết đào tạo đại học tại An Giang và Đồng Nai, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 (một điểm).

Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) – Kỳ thì đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:

1. Các ngành bậc đại học:

              1                     Tiếng Anh                     107                     D1                     15.5

1 Tiếng Anh 107 D1 15.5

Lưu ý:

Điểm môn Tiếng Anh ngành đại học Tiếng Anh đã được nhân hệ số 2 (điều kiện trúng tuyển: tổng 3 môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT)

2. Các ngành bậc cao đẳng:

              1                     Việt Nam  học                     C70                     C,  D1                     Khối  C: 11.0       Khối  D1: 10.0

1 Việt Nam học C70 C, D1 Khối C: 11.0 Khối D1: 10.0

Lưu ý:

Điểm môn Tiếng Anh ngành cao đẳng Tiếng Anh không nhân hệ số 2 (điều kiện trúng tuyển: tổng 3 môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT)

ĐH Đồng tháp công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển NV3 vào trường như sau: 

              1                     10413342                     Ngô Thanh                     Sơn                     Nam                     407                     ĐHQLĐĐ10

1 10413342 Ngô Thanh Sơn Nam 407 ĐHQLĐĐ10

ĐH Văn hóa TP.HCM cũng vừa công bố điểm trúng tuyển NV3, mức điểm trúng tuyển giao động từ 13-14 điểm tuỳ ngành.

1. Đào tạo trình độ đại học

              1                     Thư viện -  Thông tin                     101                     C                     14.0 điểm

1 Thư viện - Thông tin 101 C 14.0 điểm

* Ghi chú:Khối R1, R2, R3 điểm thi hai môn thi Năng khiếu 1 >= 6.5 điểm và Năng khiếu 2 >=6.5 điểm.

2. Đào tạo trình độ Cao đẳng

              1                     Bảo tàng học                     C66                     C                     11.0 điểm

1 Bảo tàng học C66 C 11.0 điểm

ĐH Hùng Vương TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV3 đối với thí sinh thi theo đề thi chung Đại học: Điểm đối với HSPT khu vực 3 (mỗi khu vực kế tiếp giảm 0.5 điểm, đối tượng kế tiếp giảm 1 điểm) dành cho tất cả các ngành như sau:

Trình độ ĐH:

              A                     B                     C                     D

A B C D

 Trình độ CĐ:

              A                     B                     C                     D

A B C D

 Hội đồng Tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) quyết định điểm chuẩn trúng tuyển NV3, các ngành bậc Đại học: 13 điểm (Khối A, D1, V, H) và 14 điểm (Khối B, C); bậc Cao đẳng: 10 điểm (Khối A, D1) và 11 điểm (Khối B). Điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.


Trường Đại học Sao Đỏ – Bộ Công Thương cũng công bố điểm trúng tuyển NV3 là điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các khối thi.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường bằng với điểm sàn của Bộ GD&ĐT. 

Điểm chuẩn NV3 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cũng đã được công bố, cụ thể:

I. ĐẠI HỌC - 600 CHỈ TIÊU

              1                     CÔNG NGHỆ
       & KỸ THUẬT                     XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP                     103                     A=13.0

1 CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP 103 A=13.0

II. CAO ĐẲNG - 200 CHỈ TIÊU

              1                     KINH DOANH & QUẢN LÝ                     KẾ TOÁN                     C66                     A=10.0;
       B=11.0;
       D=10.0.

1 KINH DOANH & QUẢN LÝ KẾ TOÁN C66 A=10.0; B=11.0; D=10.0.

Đại học Quang Trung công bố điểm trúng tuyển NV3, theo đó, điểm chuẩn đại học và cao đẳng hệ chính quy thoe nguyện vọng 3 năm 2010 lấy bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau: Điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên là 1,0 điểm; điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên là 1,0 điểm.

Hầu hết điểm trúng tuyển NV3 của ĐH Hồng Đức Thanh Hóa cũng tương đương điểm sàn:

              Bậc Đại học                                                                  

Bậc Đại học      

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 vào các ngành đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:

Bậc ĐH 

              Công  nghệ thông tin (Hệ  thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm)                     A, D1,2,3,4,5,6                     13,0                     Điểm  trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.       
       Điểm  chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế  cận là 1,0 điểm.

Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) A, D1,2,3,4,5,6 13,0 Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

Bậc CĐ

2.1 Kết quả thi Đại học

              Tin  học ứng dụng (Hệ  thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm)                     A, D1,2,3,4,5,6                     10,0                     Điểm  trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.       
       Điểm  chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế  cận là 1,0 điểm.

Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) A, D1,2,3,4,5,6 10,0 Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

 2.1 Kết quả thi cao đẳng  

              Tin  học ứng dụng (Hệ  thống thông tin, Mạng máy tính - Viễn thông, Công nghệ phần mềm)                     A, D1,2,3,4,5,6                     11,0                     Điểm  chuẩn này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3       
       Điểm  chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế  cận là 1,0 điểm

Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính - Viễn thông, Công nghệ phần mềm) A, D1,2,3,4,5,6 11,0 Điểm chuẩn này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3 Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm

Do số lượng thí sinh trúng tuyển vào các ngành Điện tử Viễn thông, Văn hóa học, Việt Nam học không đủ sĩ số để mở lớp, thí sinh trúng tuyển vào 3 ngành học trên được Hội đồng tuyển sinh trường cho lựa chọn chuyển sang ngành học khác có cùng khối thi xét tuyển. Thí sinh liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn khi làm thủ tục nhập học.

Theo GD&TĐ

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN